Vloge za Eko sklad j.s.

NEPOVRATNA SREDSTVA IN KREDITI EKO SKLADA

EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad fizičnim osebam ponuja nepovratne finančne spodbude, oziroma delno povrnitev sredstev pri vlaganjih v večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

Lastniki nepremičnin najpogosteje pridobijo nepovratna sredstva za:

  • Menjavo zunanjega stavbnega pohištva (okna in vhodna vrata),
  • toplotno izolacijo fasade,
  • toplotno izolacijo strehe ali stropa proti podstrešju,
  • sisteme za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacijo,
  • vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje objekta,
  • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema,
  • gradnjo malih sončnih elektrarn.

Od 2017 na Eko skladu tudi NEPOVRATNA SREDSTVA ZA GRADNJO MALIH SONČNIH ELEKTRARN!
Na Eko skladu so na voljo nepovratna sredstva občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo, pa tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva …

Pred pričetkom prenove vašega objekta ali stanovanja, vam pomagamo pripraviti dokumentacijo za oddajo vloge na Eko skad. Po prejemu pogodbe za sofinanciranje in zaključku prenove pa dokumente s katerimi dokažete upravičenost za pridobitev sredstev.