Naši projekti

REFERENCE

Radovan Krajšek: Strokovno znanje in izkušnje 25 let nabiram z delom v gradbeništvu. Zbirka delovnih področij, na katerih sem delal je pestra. Najprej v gradbeni operativi: vodenje gradbene knjige in obračuna del na gradbišču, vodenje gradbišč – od manjših objektov do stanovanjskih sosesk z več sto stanovanji in poslovnimi prostori, za popestritev pa še koordinacija sprememb po željah kupcev stanovanj. Sledilo je delo v gradbenem inženiringu, pri pripravi in izvedbi investicij – znova od malih do velikih projektov: ocenjevanje smotrnosti investicije, priprava dokumentacije, sodelovanje s projektanti, priprava popisov del, razpisov za izvedbo del, pridobivanje izvajalcev, priprava pogodb, kontrola kakovosti izvedenih del, analiza zaključenih investicij.
Naštete izkušnje in izkušnje strokovnih sodelavcev so temelj, na katerem gradimo projekte podjetja zgradimo.si.

Predstavitev nekaterih izvedenih projektov

Sanacija fasade na policijski postaji Grosuplje:
V sodelovanju s podjetjem Libertin d.o.o. smo izvajali gradbeni nadzor po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1). Objekt je dobil novo, toplotno izolirano fasado, izvedena je bila sanacija balkonov in nekaj drugih del.

reference-foto-1612-1reference-foto-1612-2

Montaža sončne elektrarne, prenova strehe in fasade hiše, Dobrova:
Odstranitev azbestne kritine, montaža nove kritine; izbor izvajalca, dobava in montaža mikro sončne elektrarne (sistem neto meritev), priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev in kredita Eko sklada za sončno elektrarno, izdelava ozemljitve z ozemljitvenimi sondami; čiščenje, sanacija in barvanje fasade.

reference-foto-1703

Rekonstrukcija hiše v Ljubljani:
Dvig ostrešja, povišanje mansarde, izvedba vseh gradbenih, instalacijskih in obrtniških del za dokončanje mansarde, izvedba nove fasade s toplotno izolacijo, priprava vloge in zaključne dokumentacije za sofinanciranje Eko sklada.

reference-foto-1601

Rekonstrukcija hiše v Medvodah:
Prerazporeditev prostorov hiše – nova lokacija kopalnice, povečava kuhinje, preureditev pomožnih prostorov v utility, vetrolov, shrambo. Nova zunanja stena s toplotno izolirano fasado, osvežitev ostalih fasad z barvanjem, menjava stavbnega pohištva, izdelava nove terase, sanacija dimnika, instalacijska in obrtinška dela za dokončanje notranjosti.

nova obodna stena in novi, uporabni prostori za njo

nova obodna stena in novi, uporabni prostori za njo

kuhinja povečana na račun stare kopalnice

Dokončanje hiše pri Medvodah, ureditev okolice:
Delo smo izvedli v dveh fazah:
1. Menjava kritine, toplotna izolacija strehe, menjava oken, dokončanje notranjosti objekta, popravilo dela hidroizolacije obodnih kletnih zidov.
2. Nova fasada z dodatno toplotno izolacijo, montaža klimatskih naprav, popravilo drugega dela hidroizolacije oboda kleti, odvodnjavanje, ureditev dvorišča in okolice, priprava vloge in zaključne dokumentacije za sofinanciranje Eko sklada.

po dolgem samevanju je hiša z novimi lastniki zaživela

po dolgem samevanju je hiša z novimi lastniki zaživela

reference-foto-1602-1

 

Drugi projekti – že dokončani ali v izvedbi

Prenova mansardnega stanovanja v starejši večstanovanjski hiši, Ljubljana: izmere in izris načrta stanovanja, svetovanja pri prenovi lesene nosilne konstrukcije;
Predelava podstrešja stanovanjske hiše v stanovanje, Ljubljana-Vižmarje: dvig celotnega ostrešja, nadzidava obodnih zidov, vsa gradbena dela in del obrtniških del v mansardi; odstranitev azbestne kritine, montaža nove kritine in toplotna izolacija strehe;
Predelava podstrešja starejše hiše, v bližini Tujaka: izdelava več variant načrta za preureditev v mansardno počitniško stanovanje, izdelava popisa del in ocene stroškov, pridobitev ponud in izvajalcev, predelava ostrešja, nove odprtine v čelnih stenah in vgradnja novih oken;
Predlog sanacije opornega zidu, Radovljica: ogled stanja nagibajočega, starega opornega zidu, predlog sanacije ter ocena stroškov zasilne sanacije in izdelave nadomestnega opornega zidu;
Izdelava idejnega načrta za stajo, Soča: tlorisi, prerezi, pogledi in 3D predstavitev predvidenega objekta, kot podlaga za upravne postopke;
Pregled hiše pred predvidenim nakupom, Ljubljana-Šiška: ugotavljanje stanja nepremičnine, solidnosti gradnje, stanja instalacij, popis del za predvidene predelave hiše, ki jih je želel kupec izvesti po nakupu – pred vselitvijo, ocena stroškov predelav;
Pregled hiš pred predvidenim nakupom, Ljubljana-Galjevica, Ljubljana-Rudnik: ugotavljanje stanja nepremičnine, stanje toplotne izolacije in hidroizolacije, pregled poškodb zaradi vlage, ocena stroškov popravil;
Prenova hiše, sanacija vlage, Grosuplje: sanacija kleti vlažne zaradi kapilanega vleka, prenova in izolacija fasade, menjava oken, montaža zbiralnika za kapnico (voda za zalivanje vrta, wc kotličke, pranje perila), priprava dokumentacije za sofinanciranje Eko sklada;

Predelava starejšega stanovanja, Ljubljana-Šentvid: izdelava več variant načrta za popolno prenovo in preureditev v stanovanje za pet študentov, izdelava popisa del in ocene stroškov za izbrano varianto; stanovanje je prenovljeno po predlaganem načrtu in v okviru ocenjenih stroškov;
Nova staja – hlev za ovce, Soča: izdelava idejnega načrta, pridobitev projektnih pogojev, izdelava načrtov PGD (za pridobitev gradbenega dovoljenja), pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja;

Popravila pred prodajo hiše, Ljubljana: sanacija nadstreška, belenje prostorov, predlog za ostala popravila;
Menjava oken, stanovanje v Medvodah: menjava oken, priprava vloge in zaključne dokumentacije za sofinanciranje Eko sklada;
Montaža klimatskih naprav – hiša v Ljubljani in hiša v okolici Ljubljane;
Prenova atrijskeg stanovanja, Ljubljana-Bežigrad: prenova kopalnice, menjava stavbnega pohištva, priprava vloge in zaključne dokumentacije za sofinanciranje Eko sklada, ureditev atrija;
Urejanje meje s sosedi, hiša v okolici Ljubljane: svetovanje pri zahtevah za ureditev zemljišča ob parcelnih mejah na stiku z novozgrajeno stanovanjsko sosesko;