NOVOGRADNJA

Gradnja novega objekta je velik korak za naročnika/investitorja, pa naj gre za stanovanjsko hišo, poslovni ali drug objekt.

Novogradnja se od prenove objekta razlikuje v nekaj ključnih elementih. Na kratko povedano, so to:

  • pridobitev zemljišča (gradbene parcele),
  • izdelava podrobnih načrtov (ali “projektov”),
  • plačilo komunalnega prispevka (in nekaterih drugih),
  • obvezna pridobitev vrste soglasij in gradbenega dovoljenja,
  • komunalno opremljanje zemljišča z izdelavo priključkov na javno infrastrukturo,
  • pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt.

Vsi ostali elementi so enaki kot pri prenovah objektov in so podrobno opisani na stani ABC Prenove, od 5. poglavja naprej.

Če imate kakšna vprašanja glede novogradnje, nas le vprašajte.