NOVOGRADNJA

Gradnja novega objekta je velik korak za naročnika/investitorja, pa naj gre za stanovanjsko hišo, poslovni ali drug objekt.

Od ideje / želje za novogradnjo do dejanskega pričetka uporabe novega objekta vodi vrsta korakov. Najpomembnejši so:

 •  pridobitev zemljišča (gradbene parcele),
 •  izdelava načrtov (ali “projektov”) – od idejne zasnove, preko načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja, do podrobnih načrtov za izvedbo (PZI),
 •  odmera in plačilo komunalnega prispevka (in nekaterih drugih),
 •  pridobitev vrste mnenj / soglasij za izdelavo načrtov, pridobitev mnenj / soglasij na izdelane načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 •  pridobitev gradbenega dovoljenja,
 •  pridobitev ponudb za izvedbo, sklenitev pogodb z izvajalcem / izvajalci za izvedbo del,
 •  najem strokovnega nadzornika,
 •  uradna zakoličba objekta,
 •  komunalno opremljanje zemljišča z izdelavo priključkov na javno infrastrukturo,
 •  izvedba same gradnje / postavitve objekta,
 •  pridobitev dokumentacije za uporabno dovoljenje: Dokumentacija o zanesljivosti objekta (DZO) in projekti izvedenih del (PID),
 •  vloga dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt.

Če imate kakšna vprašanja glede novogradnje, nas le vprašajte.