Svetovanje pred nakupom nepremičnine

POMOČ PRED NAKUPOM ALI ENERGETSKO PRENOVO HIŠE / STANOVANJA

Pri nakupu hiše ali stanovanja je nujno podrobneje ugotoviti v kakšnem stanju je nepremičnina. Celo pri pregledu ali prevzemu novega stanovanja si je vredno vzeti čas in si ga dobro ogledati. Še bolj pa to velja pri ogledu in nakupu starejše hiše ali stanovanja. Če pri tem potrebujete pomoč, vam jo lahko ponudimo. Kontaktirajte nas.

Ogled stanja objekta
Z vami si ogledamo solidnost gradnje, stanje oboda objekta (obodne stene, streha, toplotne izolacije, hodroizolacije), v kakšnem stanju so tlaki, talne in stenske obloge, stavbno pohištvo, instalacije, ali so kje vidne morebitne poškodbe konstrukcije ali poškodbe zaradi vlage.

S termovizijsko (IR) kamero poiščemo kritična mesta kjer hiša/stanovanje izgublja toploto (slabo vgrajena okna, okna s slabo zaseklitvijo, vrata, ki ne tesnijo, toplotne mostove, mesta zamakanj). Na spodnjih fotografijah je nekaj primerov.

flir_20181208T155258

1. Slabo vgrajeno okno

flir_20181208T155200

2. Napaka v zasteklitvi

  • Slabo vgrajeno okno: zrak prehaja med okvirjem in špaleto.
  • Napaka v dvoslojni zasteklitvi (“termopan”): stekli sta sredi okna upognjeni eno proti drugemu in tam zaradi manjše razdalje med njima prehaja preveč toplote.
flir_20181208T160033

3. Slabo strešno okno

flir_20181208T155058

4. Vhodna vrata s prepihom

 

  • Strešno okno prepušča toploto med okvirjem in krilom, še več pa med na stiku zasteklitve z okvirjem krila.
  • Vhodna vrata prepuščajo zrak med krilom in podbojem, še posebej v spodnjem vogalu.

Plan morebitnih popravil
Ugotovimo, če so pred vselitvijo potrebna kakšna popravila in v tem primeru pripravimo plan del ter oceno stroškov.

Ocena stroškov želenih predelav
Če želite hišo ali stanovanje pred vselitvijo delno ali temeljiteje prenoviti, vam pripravimo popis del in oceno stroškov. Lahko zberemo ponudbe in poiščemo izvajalce za predvidena dela.