Naše storitve

Osnovna dejavnost podjetja

INŽENIRSKE STORITVE
priprava in izvedba gradbenih projektov,
strokovni pregled nepremičnin pred nakupom,
priprava dokumentacije za pridobitev sredstev Eko sklada

GRADBENI NADZOR
gradbeni nadzor po Zakonu o graditvi objektov

Ostale dejavnosti

IZOBRAŽEVANJE
Izvedba delavnic, tečajev in drugih aktivnosti za naslednja področja:
klekljana čipka za otroke in odrasle,
– naravoslovne vsebine za otroke in odrasle,
– izleti z geološko vsebino.

PREVAJANJE
Prevajanje poljudnih in poljudno-znanstvenih besedil – angleščina <> slovenščina.