Vloge za Eko sklad j.s.

NEPOVRATNA SREDSTVA IN KREDITI EKO SKLADA

EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad fizičnim osebam ponuja nepovratne finančne spodbude, oziroma delno povrnitev sredstev pri vlaganjih v večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

Pred pričetkom prenove vašega objekta ali stanovanja, vam pomagamo pripraviti dokumentacijo za oddajo vloge na Eko skad. Po prejemu pogodbe za sofinanciranje in zaključku prenove pa dokumente s katerimi dokažete upravičenost za pridobitev sredstev.

Lastniki nepremičnin najpogosteje pridobijo nepovratna sredstva za:

  • Menjavo zunanjega stavbnega pohištva (okna in vhodna vrata),
  • toplotno izolacijo fasade,
  • toplotno izolacijo strehe ali stropa proti podstrešju,
  • sisteme za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacijo,
  • vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje objekta,
  • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema,
  • gradnjo malih sončnih elektrarn.

Od 2017 na Eko skladu tudi NEPOVRATNA SREDSTVA ZA GRADNJO MALIH SONČNIH ELEKTRARN!
Na Eko skladu so na voljo nepovratna sredstva občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo, pa tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva …

Številnim naročnikom smo doslej že pomagali pridobiti nepovratna sredstva:

pripravili smo vlogo za pridobitev sredstev za različne namene: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija podstrešja, menjava stavbnega pohištva in gradnja malih sončnih elektrarn. Ob zaključku del smo uredili dokumente potrebne za izplačilo sredstev naročniku.